Chyba
  • Šablona pro toto zobrazení není dostupná.

Poděkování

Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím místní akční skupiny MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s podpořil naši organizaci Českého svazu chovatelů, z.s., základní organizaci Kobylá v rámci Programu rozvoje venkova dotačními prostředky ve výši téměř 45 tisíc korun na nákup nových párty stanů a pivních setů.

 

Záměrem projektu je pořízení nového vybavení pro mobilní výstaviště, které vytvoří dostatečně funkční, reprezentativní zázemí.

Naše základní organizace spolupracuje s dalším základními spolky v okrese Jeseník, které se zabývají spolkovou činností zaměřenou na chovatelství. Jedním z našich úkolů je pořádání výstav, případně trhů, kdy se snažíme v široké veřejnosti znovu vzbudit zájem o chovatelství. Pořízené vybavení bude využívané při pořádání výstav a vytvářet zázemí odpočinkové zóny pro širokou veřejnost, která akci navštíví.

Aktivity pořádané naším spolkem podporují kulturní a spolkový život v obcích okresu Jeseník. Díky investicí do mobilního výstaviště bude vytvořené vhodné zázemí pro provozování spolkové činnosti, kdy činnost spolků je pevně spojena s obnovou života na venkově.

V Kobylé nad Vidnavkou 24.5.2021

Zdeněk Zmeškal, předseda

Zobrazeno 199 krát
Více z této kategorie: Publicita »