Chyba
  • Šablona pro toto zobrazení není dostupná.

Základní informace

Základní informace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva

Základní organizece Českého svazu chovatelů v Kobylé nad Vidnavkou vznikla v roce 1981. Již v roce 1982 byla uspořádána první Místní výstava. Chovatelé pak pravidelně pořádali výstavy, taneční zábavy a jiné akce. A to až do roku1991, kdy po neshodách ve vedení organizace upadl zájem o členství v takové míře, že v lednu 2005 byl na výzvu okresní organizace Šumperk podán návrh na zrušení základní organizace. Byl jmenován likvidátor, který započal jednání o zániku organizace. Avšak než k němu došlo, sešlo se dne 25.8.1995 pár členů, kteří nepodporovali likvidaci. Organizace začala pracovat, ale její činnost byla jen udržovací. Rozvoj činnosti začal opět až v roce 1999, kdy se změnilo vedení organizace. Od tohoto roku pracujeme a snažíme se v široké veřejnosti znovu vzbudit zájem o chovatelství.

V roce 2005 bylo obnoveno pořádání výstav, výstavy se pořádaly na hřišti, což přinášelo nemalé problémy v zabezpečení takové akce. Manželé Boškovi nám v roce 2008 propůjčili bývalý kravín a umožnili nám vybudovat zázemí pro pořádání akcí.

V rámci brigádnické činnosti tyto prostory zvelebujeme tak, aby se tu návštěvníci cítili vítáni. Pravidelně každý rok třetí víkend v srpnu pořádáme výstavu zvířat, na kterou bývá přihlášeno kolem 100 - 120 králíků, 100 holubů a 60 kusů drůbeže. Část vystavených zvířat je vždy prodejná, od roku 2012 je výstava rozšířená o prodejnou expozici okrasného a exotického ptactva a drobných hlodavců. Naši chovatelé vystavují svá zvířata nejen na místní výstavě v Kobylé, ale na všech výstavách pořádaných v tomto okrese, na Podpradědské meziokresní soutěžní výstavě i na Krajské výstavě s velice dobrými výsledky. Udělené čestné ceny a poháry jsou známkou toho, že jejich snaha v udržení kvality a zachování genofondu chovaného plemene jde správným směrem. Jednou či dvakrát ročně pořádáme prodejní trh zvířat a chovatelských přebytků. Tyto trhy bývají spojeny například s vepřovými hody. Je-li zájem, pořádáme i zájezdy na výstavy nebo do ZOO. Spolupracujeme s obcí i dalšími složkami v obci, nejvíce s mítními hasiči. Pomoc neodmítáme, snažíme se o vytvoření zdravých mezilidských vztahů.

Naposledy změněno čtvrtek, 21 březen 2019 09:37