Přihlaste se na svůj účet

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatuj si mě.

Kobylá nad Vidnavkou

oficiální web obce

Kobylá nad Vidnavkou - dostavba vodovodu

Vote it
(0 hlasů)
Zveřejněno v Dotace

 

"Kobylá nad Vidnavkou - dostavba vodovodu" se uskutečnila za finanční podpory Olomouckého kraje.

Názory spokojených občanů najdete na stránce:

http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/v-kobyle-nad-vidnavkou-maji-novy-vodovod-vodu-ve-studnich-pred-lety-znehodnotila-povoden--1744231

 

 

Historie dostavby vodovodu v naší obci sahá až do 90. let minulého století, do doby kdy jsme ještě byly součástí města Žulová. Právě v této době proběhlo dotazníkové šetření o potřebnosti a zájmu občanů v Kobylé o vybudování vodovodní sítě a následného provozování vodovodu městem. Část obce Kobylá se už v tehdy potýkala s problémem nedostatečné kvality pitné vody, a občané tak uvítali možnost napojení na veřejný vodovod. V závislosti na tomto šetření tak proběhla výstavba vodovodní sítě pouze v polovině obce.

 

Vodní zdroj vyvěrá ve vápenné štole. Na základě ukazatelů jakosti surové vody se jedná o kvalitní surovou vodu, která nevyžaduje úpravu. Voda ze zdroje Vápenná – štola je gravitačním přiváděcím řádem přivedena do vodojemu Žulová, následuje napojení na přiváděcí řád pro naši obec, která je zásobována přes vodojem Kobylá.

 

Ničivé povodně v roce 2009 vedly ke zjištění, že naše studny nejsou kvalitativně vyhovující. Přestože došlo k několika čištěním, rozbory nadále hlásily její nepoužitelnost k pití.

 

Situace výstavby není nikdy jednoduchá, bylo potřeba získat souhlas většiny z počtu trvale žijících obyvatel (z důvodu zajištění odběru vody), dále bylo potřeba navrhnout trasu vodovou a následně tuto prodiskutovat s vlastníky pozemků.

 

V roce 2013 se podařilo Obci Kobylá nad Vidnavkou získat stavební povolení.

 

Následovaly roky snahy o získání finančních prostředků na vybudování vodovodu, kdy cena výstavby byla odhadnuta na 11 mil. korun. Následně byla vypsaná veřejná soutěž na výstavbu vodovodu. Pro chyby, které vypsaná soutěž obsahovala, musela být zrušena.

 

Zvláště poslední tři roky se intenzivně pracovalo na všem, co mohlo výstavbu vodovodu posunout dopředu.

 

Počátkem roku 2016 jsme využily možnosti dotačního titulu z Olomouckého kraje, ve kterém jsme byli úspěšní, a kde jsme získali příslib 30% dotace z vynaložených nákladů od roku 2016.

 

V polovině loňského roku proběhlo nové výběrové řízení, nejnižší cenovou nabídku podala firma Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. ve výši necelých 5 mil. korun.

 

Naše obec je poměrně malá a nemá dostatečné lidské zdroje k tomu, aby vypracovala žádosti o dotační tituly, průběžně sledovala a monitorovala průběh výstavby a nutné kroky k bezproblémové kolaudaci a následnému spuštění dostavě části vodovodu. Z tohoto důvodu byly tyto práce řešeny dodavatelsky.

 

Koordinátor bezpečnosti a technický dozor zadavatele byli veřejně vysoutěženi, admistrace byla vybrána na základě předešlých zkušeností a řešena dohodou o provedení práce. Vyplynuty otázky, které musely být zodpovězeny právním zástupcem (vypsání nového výběrového řízení, věcná břemena, kdy povinný byl nezletilý nebo nesvéprávný). Další náklady vyplývaly z projektové dokumentace např. archeologický průzkum.

 

Výstavba započala již v říjnu a díky mírné zimě byla na jaře letošního roku ukončena.

 

Přestože jsme byli vděční za finanční podporu, které se nám dostalo od Olomouckého kraje, při ročním rozpočtu obce Kobylá ve výši cca 5 milionů korun, záležitost výstavby by dlouhodobě zabrzdila investice do dalších oprav majetku obce. Již koncem roku 2016 byla zastupitelstvem schválena další cesta, kterou jsme společně hledali, a to podání žádosti na Ministerstvo zemědělství. Obdržená dotační podpora z Ministerstva zemědělství je ve výši 3.210.000 Kč.

 

Samotná výstavba byla dozorována, jak ze strany zadavatele, tak i osobami, které byly zadavatelem pověřeny (stavební dozor, koordinátor bezpečnosti). V pravidelných termínech probíhaly kontrolní dny, v případě potřeby okamžitého řešení situace proběhly mimořádné schůzky, tak aby byl zajištěn bezproblémový chod stavby. Práce probíhali dle předloženého harmonogramu prací.

 

V průběhu května probíhali dokončovací práce a 31.5.2017 byl sepsán „Zápis o odevzdání a převzetí stavby“.

 

27. července  byla v obci slavnostně rozstřižená páska, která hlásala ukončení dostavba vodovodu a možnost se k němu připojit. 

 

Kolaudace stavby proběhla dne 1.8.2017.

 

Nově postavenou a zkolaudovanou část vodovodního řádu Kobylá bylo třeba zapsat na katastr. Proběhlo vyjednávání s vlastníky pozemků, kdy v době pořízení projektové dokumentace nebylo nutností řešení věcných břemen a tato otázka tedy vyvstala nově. Jednání byla někdy trochu komplikovaná, ale podařilo se uzavřít smlouvy se všemi vlastníky pozemku, tak aby mohl proběhnout vklad na katastr.

 

V rámci propagace dostavby vodovodu a podpory Olomouckého kraje proběhl projektový den, do kterého se zapojilo přibližně třicet dospělých osob a přibližně stejný počet dětí. Záměrem byla propagace nejen vodovodu samotného, ale i význam vody a dopad dostatku nebo nedostatku na kvalitu života obyvatel. V rámci projektového dne proběhla osvětová přednáška, byla možnost nahlédnout do vodojemu obce, dále byli účastníci seznámeni s nutností hlídání kvality vody i čištění jednotlivých částí vodovodního potrubí. Proběhli pokusy, kdy hlavní slovo měla voda a sledovali jsme její reakce s dalšími látkami. Účastníci vytvořili díla, která tematicky měla vztah ve vodě a výstavbě vodovodu.

Projektový den voda byl vyhodnocen v rámci Dne seniorů. Návštěvníci byly nadšeni z výtvorů, které zde mohli spatřit. Výtvory byly ohodnoceny knihami zakoupenými pro tuto příležitost, zvláštní odměnu pak dostala škola, kde probíhal celý projektový týden zaměřený na význam vody a její dostupnosti pro obyvatele. V odevzdaných pracích dětí bylo vidět mnoho nápadů, kdy si podvědomě uvědomovali nezbytnosti vody pro nás pro všechny.

Naposledy změněno čtvrtek, 14 prosinec 2017 15:27

O obci

Katastr se rozkládá v severní části Žulovské pahorkatiny, která dále k severu přechází do Vidnavské nížiny. První zmínka o obci je z roku 1291. Vesnice leží v údolí říčky Vidnávky kolem silnice a železniční trati z Žulové do Javorníka.

Kontakt

starostka Zuzana Jochmannová
telefon 584 437 604
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www www.kobylanadvidnavkou.cz
70599971