Komise, výbory - Obec Kobylá nad Vidnavkou - Obec Kobylá nad Vidnavkou https://www.oukobyla.cz Thu, 21 Mar 2019 14:32:37 +0100 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Předsedové, členové výborů https://www.oukobyla.cz/obec-kobyla-nad-vidnavkou/komise-vybory/item/1845-predsedove-clenove-vyboru https://www.oukobyla.cz/obec-kobyla-nad-vidnavkou/komise-vybory/item/1845-predsedove-clenove-vyboru

 Do 21. března 2019 byla zveřejněna pouze jména členů výborů a komise, kteří byli zvoleni

28.října 2018 za členy zastupitelstva obce. K tomuto kroku bylo zpřistoupeno z důvodu nejednoznačného výkladu judikatůry ohledně ochrany osobních údajů. Záležitost byla řešena dotazy na Ministerstvo vnitra a Úřad pro ochranu osobních údajů. Ke zveřejnění jmen není žádný zákonný důvod.

Jména členů výborů a komisí jsou zveřejněny na základě metodického doporučení Ministerstva vnitra, kdy však uvádějí (viz Sdělení MV ze dne 4. března):

„Jak vyplývá z našeho stanoviska, náš právní názor se neopírá o výslovné zákonné znění, ale jde o argumentaci opírající se o smysl a účel informačního zákona, konkrétně jeho ust. § 5 odst. 1 písm. b), ze kterého vyplývá povinnost obce zveřejnit „popis své organizační struktury“.

 

V Kobylé nad Vidnavkou 21.3.2019

Zuzana Jochmannová

 

Finanční výbor 

předseda:

Grigoriadis Bronislav

  členové: Bachroňová Pavlína, Frankeová Jarmila, Kurková Helena, Oprchalová Petra, Ponížilová Alexandra, Trnčáková Jana
Kontrolní výbor  předseda: Pastyříková Lenka
  členové: Herzig Jan, Čecháčková Kristýna, Kamená Milena, Máčalová Alena, Oprchalová Petra, Pribilincová Naděžda
Kulturní výbor předseda:  Frankeová Jarmila
 

členové:

Bošková Taťjána, Frankeová Klára, Folvarčná Božena, Grigoriadisová Barbora,  Herzigová Adéla, Jochmannová Oľga, Krajíčková Růžena, Kroutilová Eva, Kurková Helena, Bc. Kurková Marie, Rybáriková Renata, Trochtová Viktorie, Trnčáková Jana

Stavební výbor

předseda:

Grigoriadis Bronislav
 

členové:

Bachroň Petr, Boško Miroslav, Herzig Jan, Hřebačka Martin, Nitsche Marek, Rybárik Petr, Ing. Stavrovský Jiří

Výbor pro životní prostředí

předseda: Ponížilová Alexandra
  členové:

Jehlička Miloslav, Hřebačka Karel, Pastyříková Lenka, Trochta Zdeněk

Výbor pro národnostní menšiny

předseda:

Ponížilová Alexandra
členové: Grigoriadisová Barbora, Jochmannová Oľga

Povodňová komise

předseda:

Jochmannová Zuzana
  členové:

Herzigová Zdeňka, Bošková Růžena, Boško Ladislav, Grigoriadis Bronislav, Pastyříková Lenka, Ponížilová Alexandra

 

Podkladové materiály, na základě kterých bylo přistoupeno ke zveřejnění jmen, jsou k dispozici v příloze této stránky:

 

]]>
podatelna@oukobyla.cz (podatelna) Komise, výbory Thu, 21 Mar 2019 14:10:42 +0100