Chyba
  • Šablona pro toto zobrazení není dostupná.
podatelna

podatelna

pondělí, 29 srpen 2022 14:39

Komunální odpady - 2

pondělí, 29 srpen 2022 14:39

Komunální odpady

pondělí, 29 srpen 2022 14:38

Poplatky za ukládání komunálního odpadu

Do Změny č. 1 Územního plánu Kobylá nad Vidnavkou, která nabyla účinnosti dne 27.07.2022 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Obec Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou č. p. 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou
  • Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
  • Městský úřad Javorník, Odbor výstavby a životního prostředí, nám. Svobody 134, 790 70 Javorník
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
  • do dokladové části lze nahlížet na Obecním úřadu Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou č. p. 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

 

Do úplného znění Územního plánu Kobylá nad Vidnavkou po změně č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
  • Městský úřad Javorník, Odbor výstavby a životního prostředí, nám. Svobody 134, 790 70 Javorník
  • Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 00 Olomouc
  • Obec Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou č. p. 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

 

pátek, 27 květen 2022 07:27

Odpověď na žádost č.4

středa, 05 květen 2021 00:00

Smlouva o návratné finanční výpomoci