čtvrtek, 03 červen 2021 12:19

FIT stezka Kobylá nad Vidnavkou

  

 Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím místní akční skupiny MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s podpořil Obec Kobylá nad Vidnavkou, v rámci Programu rozvoje venkova dotačními prostředky, které přesahují částku 1,2 milionu korun.

Předmětem projektu je podpora využití potenciálu lesa, kde bude vybudována stezka podporující pohybové aktivity ve venkovním prostředí, která bude k dispozici široké veřejnosti. Součástí stezky budou odpočinková stanoviště (odpočívadlo, lavičky), herní a fittnes prvky, naučné a informační tabule a zařízení na odkládání odpadků.
Lesní pozemek určený k výstavbě naučné a sportovní stezky se nachází v blízkosti obce a navazuje na zámecký park v Kobylé. Na pozemku se nachází lesní porost 14Jb9 ve věku 91 let, zakmenění 8. Zastoupeny jsou převážně listnaté dřeviny (Lípa, Javor,Jasan) a také Modřín a Borovice. Jedná se o břehový porost.
Již v minulosti se uvažovalo o výstavbě stezky, která by vytvořila prostor pro občany k pohybovým aktivitám, místo k lepšímu poznání lesa, místo k setkávání občanů. Tato realizace nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků možná.
Umístění lesa je nezvyklé, jedná se ve své podstatě o ostrov, z jedné stany je ohraničen řekou Vidnavkou a z druhé uměle vytvořeným kanálem z 18. století, který se následně vrací zpět do řeky Vidnávky. Přibližně polovina "ostrova" leží v katastru obce Kobylá nad Vidnavkou, a právě zde bude stezka umístěna.
Je to kouzelné místo, spojení vzrostlých stromů, šumění vody, porostů květin dle ročního období, křoví z ostružin a malin. Je to místo, kde člověk může znovu najít své spojení s přírodou, místo k rozjímání a odpočinku.
Stezka bude umístěna na pomyslný chodník, který již nyní existuje, jednotlivé cvičební a edukativní prvky budou umístěné nedaleko od sebe, tak aby podněcovali chuť návštěvníků, jít se podívat ještě na další prvek. Prvky jsou koncipované tak, aby oslovili co nejširší věkové spektrum, v prostoru se budou nacházet i prvky určené pro děti. Kruh bude pomyslně uzavřený vstupním prostorem, kde bude vybudované odpočívalo, prostor, který by měl poskytnout základní informace, prostor pro základní rozkoukání a následný odpočinek.
 
 
 
Realizací projektu dojde ke zvýšení environmentální a společenské funkce lesa. Vybudovány prostor bude tvořit zázemí pro aktivity související se zdravím životním stylem, smysluplným využití volného času všech generací, kdy informační a naučné tabule poskytnou rady ke cvičení a jejíž naučná část se zaměří na získávání a rozvíjení informací o lesním prostředí. V obci se nachází základní škola i mateřská škola, a tak prostor bude rovněž využíván pro hodiny tělesné výchovy.
Celková délka trasy je 314m (uváděné od přechodu lávky). Ke vstupu na stezku je potřeba obnovit lávku, která je podmínkou vytvoření tohoto prostoru pro aktivní odpočinek. Uvítá nás vstupní prostor odpočívadla, kde můžeme posedět v altánu, jsou zde umístěné informativní tabule, edukativní prvky, dětské herní prvky. Následná fit stezka, která bude částečně lemována zurčící vodou bude obsahovat celkem 11 zařízení. Součástí naučné steky jsou tabule s popisem cvičení a naučnou částí o lese.
  
Zobrazeno 699 krát Naposledy změněno pondělí, 14 listopad 2022 10:56

Kontaktujte nás

starostka - Miroslava Rybáriková
584 437 604
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.oukobyla.cz
sledujte nás
70599971
DS5qhbvrr