Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 104

Rok 1968 v Kobylé nad Vidnavkou (přepsáno z kroniky 1966-1970 1. díl)

Průběh roku, počasí, úroda

Vstup do tohoto roku byl poznamenám usnesením prosincového a lednového pléna ÚV KSČ v Praze. Zrušením cenzury, rozdělením funkce presidenta a 1. tajemníka KSČ mezi A. Novotného a A. Dubčeka a mnoho kritických připomínek , mělo značný ohlas v obci. Lidé diskutovali o politických problémech , noho z nich se obracelo s kritikou na NV už právem nebo s přehnaným puntičkářstvím . Tomu nasvědčoval i průběh diskuze 1. předvolební schůze pro volby kandidátů do NV, o které bude ještě později zmínka.

 Kruté mrazy a zima netrvaly dlouho. V polovině ledna se náhle oteplilo, sníh roztál, teplota dosahovala až 10°C. Řeka Vidnávky se nerozvodnila i když některé části republiky zasáhli povodně. I koncem ledna nadále trvalo teplejší počasí, připomínající jaro. Současně pak v jiných částech Moravy , např. na Zábřežsku napadlo množství sněhu. Počátkem března zakryla sněhová pokrývka celý kraj a vydržela až do poloviny měsíce. Mrazy však nebyli moc výrazné. I letos vykvetli stromy už v dubnu. Měsíce červen a červenec byly neobyčejně teple a až přiliž suché. V některé dny byla tropické vedra, která postihla většinu zemí Evropy. Zato v druhé polovině července se silně ochladilo. Též v srpnu převládalo chladné, deštivé, vrtkavé počasí. Nedovolovalo včas sklízet obilí. Na podzim se počasí ustálilo, což k dobrému ovlivnilo i sklizeň okopanin. Však také náš kraj jmenuje Jesenicko. Podzimy , jinak také jeseně jsou opravdu překrásné. Okolní lesy a stráně barvami jen hýří, krajina jakoby ještě naposledy před zimou chtěla ukázat svou  nezasněženo krásu. Sníh však nenapadl ani na sv. Martina ani na vánoční prázdniny. Až ke konci roku přišel dlouho očekávaný sníh.

Co se týče dodávaných plánů, měl státní statek za úkol dodat na trh 1000q hovězího masa, 2000q vepřového , 324 tisíc litrů mléka a 18 vagonu obilovin . Jarní práce začali včas.  Ke dni 25. března 1968 bylo zahájen stí jařin, 10 ha ječmene  a 10 ha směsky bylo zaseto v únoru. Setí jařin bylo ukončeno 8. dubna , za 10-11 pracovních sil. Práce spojené se setbou byli provedeny dobře, horší situace vznikla v provádění ochrany rostlin proti chorobám , škůdcům a plevelům. Některé plochy nebyly ošetřeny vůbec. Dalším nedostatkem, zaviněným ZNZZ Šumperk nesplněním dodávky směsných hnojiv, což způsobilo značné zdržení všech prací 1 a 2 etapy. Byly zasety některé nové výkonné odrůdy obilovin (mironovská pšenice) , které mají své specifické nároky. Dlouhotrvající deště a po nich následující období sucha  se stálou denní teplotou přes 30°C silně poškodili vegetaci což snížilo výnosu o 1-2 q na hektar. Sklizeň sena přišla do období pěkného počasí, tím byli práce urychleny a vykonány za 21 dní. Začátkem žňových prací počasí přálo a též úroda vypadala dobře, odpovídala splněné plánovaných výnosů. Však po 14 příznivých dnech nastaly deště  obilí bylo třeba sklízet mokré, práce byla zdlouhavá a velmi nákladná. Byli velké ztráty na zrnu, velké plochy polehly q porosty někdy do takové míry že se nedali sklidit. I část slámy musela bát na poli ponechána a zaorána. Tím se stalo, že u některých druhů obilí se nedosáhlo ani plánovaných výnosů.

Přehled dosažených výnosů:

Řepka 6,32q/ha

Ječmen 21,49q

Pšenice 23q

Žito18 q

Oves 20,67 q

Sklizeň okopanin dopadla dobře díky pomoci brigád a ustáleného počasí. Včas byla zaseta řepka a dokončeno zasetí ozimů a příprava na stí jařin.

Živočišná výroba,

Je soustředěna na zbývající 3 provozovny, které patří Kobylé. V místě byla ustájena 1 pár koní ve dvoře dále 150 kusů hovězího žírce a ve stáji u Fialů 20 ks chovných jalovic. Tenhle stav se během roku téměř nezměnil. Užitkovosti u hovězího žiru bylo dosaženo 47 dg na 1 kus a den, u jalovic 0,37 kg. V letošním roce se mělo započít s výstavbou krávina v prostoru za  nádražím, ale doposud se nenašel podnik který by se zavázal tuto stavbu postavit.

Zdravotní stav dobytka je dobrý, nevyskytovalo e žádné onemocnění.

 Národní výbor

V tomto roce měli být provedeny volby do NV, které se však neuskutečnili. Byli odloženy, aby byl poskytnut vhodný čas na propracování nové formy voleb.V důsledku obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy, neuskutečnili se ani do konce roku 1968. Změny v NV také nebyli provedeny . Úřednické práce vykonávala A S . Do větších akcí se MNV nepouštěl.

Rozpočet obce byl 90.700 Kčs. Z toho bylo vydáno

40 tis. na stravování MŠ

15 tis opravu školky

4 tisíc na koupaliště

7 tisíc na opravu silnice ke koupališti

8 tisíc na provoz MNV

Zbytek byl vydám  na opravu bytů v pohostinství

Z jednotlivých složek projevoval největší aktivitu  Čs. Svaz žen. Na jaře pro děti uspořádali rej masek s pohoštěním v červenci uspořádali vítaní občánku na NV byli přichystáno pohoštění a rozdány vkusné upomínkové listy. Větší nedostatky v zásobování se projevili v uhlí, jehož bylo nedostatek celostátně. V srpnu vázla na několik dní dodávka základních potravin dokud nebyli doplněny ze skladů. Není ani divu, neboť lidé , kteří zažili okupaci , válku a obsazován měli strach a podlehli nákupové panici. V tomto ruku bylo regulováni koryto řeky Vidnávky . Výraznější úpravy však nebyli.

Veřejný život

12. března proběhla první předvolební schůze. Na ní měli občané sdělit své připomínky k navrhovaným kandidátům do volebních výborů. Schůze se účastnilo mnoho občanů mající mnoho připomínek. Navrhovali i protikandidáty. Nepěkným zjevem bylo, že se  našli jedinci , kteří narušovali průběh svým nevhodným chováním, jako zbytečným křikem a hádkami. Dokonce někteří byli v podnapilém stavu. Za takových podmínek se lidem špatně diskutovalo nedohodli se na protikandidátech a odcházeli většinou nespokojeni a rozhořčeni. Další schůze měla být v průběhu roku ale neuskutečnila se neboť volby byli odloženy.

Koncem srpna byla naše vlast obsazena spojeneckými vojsky. Přes naší obec dlouho neprojel ani obrněný transportér , ani vojenské vozy s technikou. Občas prolétala letadla. Většinou byli lidé rozhořčeni , nesouhlasili s tímto vojenským zásahem.. Považovali ho za přehnaný. Vždyť lidé souhlasili s dosavadní vládní politikou. Na začátku srpna zaslal NV rezoluci ÚVKSČ, podepsanou mnoha občany Kobylé. Týkala se podpory politiky naší vlády při jednání politického UV KSČ a předsednictva  UV KSČ v Černé nad Tisou. V prvních dnech obsazení lidé vzrušeně debatovali při setkání byli vyvěšeny prapory na silnicích se objevovali nápisy se jmény DUBČIK, Svoboda, Smrkovský, Černík. Jinak zachovali občané klid. K 50. výročí založení Čs. Republiky zasadilo Sdružené vesnické mládeže v Kobylé, název Javena tři lípy u autobusové zastávky naproti obchodu.

 Politické strany

V obci existují 2 politické strany: KSČ a Československá strana lidová. Zatímco KSČ pracuje už mnoho let , strana lidová byla založena až koncem roku 1968. Zúčastnili se jí i zástupci okresního výboru strany, bratr Michálek a Škarpa z Jeseníku. Činnost se do konce roku neprojevila pro nedostatek času. Měla 23 členů.

Kultura

Činnost Osvětové besedy v Kobylé, jejímž správcem je V. J. se soustředila především na filmová přistavení. V lednu se přestalo s promítáním filmů v osvětě kvůli nepřístojnému chování zdejších výrostků.Některé případy musela projednávat pořádková komise. V dalších měsících bylo promítáno celkem 161 představení  z toho 65 dětských filmů  a 3 odborné se zemědělskou tématikou. V letních měsících probíhal filmový festival hojně navštěvovaný. Během roku navštívilo představení celkem 10.130 diváků.

 V lednu nám ochotníci z Vlčic zahráli divadelní představení V. Š. Třetí zvonění. Lidé se dostavili v hojném počtu a odměňovali herce dlouhotrvajícím potleskem.

V červnu uspořádali SRPŠ mateřské školy oslavu Dne dětí na hřišti.  Děti byly spokojeny s připravenými akcemi jako bylo kolo štěstí, střelba ze vzduchovek.  Děti byli s akcemi spokojeny. Při programu hrála hudba. Večer měli zase dospělí možnost pobavit se na karnevalu. Pro maminky bylo přichystáno pohoštění a dětem odevzdány vkusné památkové listy.

 Na podzim zavítalo do naší obce varieto „Bonello“. Děti byly nadšeny dovednosti a kouzly. Zůstaly v údivu nad mrštností medvěda, se kterým jeden odvážlivec zápasil.   Večer se nenašel ani jeden odvážlivec, který by se pustil se šelmou do křížku. |V prosinci  uspořádalo SRPŠ na škole maškarní rej s pohoštěním a vyhodnocení masek. Děti se bavily, zatančily společně tance- dokonce lettkis. Nechaly se na památku ve svých úborech vyfotografovat. V létě, při filmovém festivalu uspořádala osvětová beseda výstavku knih a obrazů s prodejem , kterých obstarávala B. R.. Návštěvníci, hlavně mladí, měli zájem především o detektivky  a odborové knihy a dětskou literaturu. Byli vystavované též knihy v německém jazyce pro obyvatele německé národnosti.  Během roku byly uspořádány 2 plesy v létě taneční zábavy MŠ a fotbalistů v září vinobraní. Sdružení vesnické mládeže „Javena“ uspořádalo na podzim 2x bigbeatové večery, na které se sjeli mladí z okolí. Hrála skupina Benjamin. V listopadu se konala Kateřinská zábava.

Sport    

Sportovní činnost v obci prokazuje TJ Baník Kobylá. V tomto roce sehráli fotbalisté celkem 42 zápasů, score 144:93. Umístili se na 4. místě třetí třídy, což je na mužstvo, které mělo zkušenosti z okresního přeboru málo.  Zápasy, které se odehrávaly v obci byli sledovány s napětím, hlavně muži se si vždy pořádně zfandili. Do vzdálených míst dojíždí fotbalisté autobusem a připojují se k nim i fanoušci hlavně z řad mládeže.Dobrovolnou tělesnou výchovu vedla M.A. učitelka MŠ.Scházeli se však zřídka v nevyhovující tělocvičně, která byla zřízena z volné třídy ve škole. Je tam málo nářadí a nechráněná okna. Od září nastoupila do MŠ  jako ředitelka opět L. M. a jako učitelka  M. A. Na základní škole zůstal ředitel R K.  na mateřské dovolené se vrátila B. R.. Na škole bylo v září 35 dětí z toho v 1. třídě  21, ve 2. třídě 14,  5. postupová třída odjížděla do Žulové.

Pohyb obyvatel

Koncem roku měla obec 497 obyvatel.

Odstěhovali se: O. D. 4 osoby

                          K. S. 4 osoby

                          A. V. 2 osoby

                          O. K. 2 osoby

                          M. S. 1 osoba

Přistěhovali se: B. P. 1 osoba

                          H. V. 1 osoba

                          J. M. 1 osoba

                          V. V. 3 osoby

                          T. M. 5 osob

                          S. E. 3 osoby

Narodilo se celkem 7 dětí , z toho 1 děvče a 6 chlapců.

                           K. M.

                           L. Z.

                           S. J.

                           T. H.

                           H. A.

                           H. L.

                           V. V.

                                

 

                                                                                                                                                 Schváleno dne 27. května 1969.

                         

                        

             

Pověsti v okolí Kobylé

čtvrtek, 24 duben 2014

Kaltenštajn (Kaltenstein, Hradisko u Černé Vody) přepsáno z kroniky obce 1966-1970 1.díl

I tato pověst spadá částečně do Kobylské historie, už proto, že se hrad nachází v blízkosti obce její majitelé především Hagen zasáhl do dějin naší obce.

Kaltenštajn- Hradisko Černá Voda byl mocný hrad jeden z největších v celé naší častí Slezska. Od roku 1345 je doložen v písemnostech, ale postaven byl dávno předtím. Hradu se zmocnili loupeživí rytíři. Zikmund se synem Hakenem a dcerou Margitou. Přepadávali okolní vesnice a kupce, kteří projížděli kolem. Margita byla velmi pobožná a trápilo ji, že otec dělá takové věci. I její milí ji opustil protože byla dcera loupeživého rytíře. Prosila ho aby zašel za biskupem o orodoval za odpuštění a milost. Vysoký církevní hodnostář mu hrozil, že nenechá- li svých skutků, přitáhne s vojskem  a rozboří hrad. Zikmund však se výstražnému dopisu vysmál a pravil: ,, Dřív se hrad rozpadne a nezůstane kámen na kameni , než já se podrobím biskupovi.“ Přichystal se tedy k boji. Margita chtěla raději obětoval život , než by dál zůstala dcerou loupeživého rytíře. Její bývalý milý byl vojevůdce biskupových vojsk. Vojska přitáhla k hradu z opačné strany , než Zikmund očekával. Margita oblékla brnění a pustila se armádě vstříc sama. Setkala se s svým milým  na osamoceném místě představila se jako by byla Hakenem a vyzvala ho k boji. Přijal , po krátkém boji zvítězil a když odkryl poraženému nepříteli hledí, poznal svou milou, umírající. Poplakal si a skryl ji. Zatím i Zikmund již spatřil biskupovo vojsko. Bylo mnohem početnější než očekával. Chtěl zajít pro pomoc, ale 2 prchající jezdci byli spatřeni, dal je pronásledovat a oba padli. Loupežníci v hradu se vzdali a byli odvezeni k biskupovi. Margita byla pohřbena na kopci ke hrobu byl postaven dubový křiž s obrazem panny Marie. Dnes na hoře stojí kostelík ( Boží hora).

Neuplynulo ani 70 let a hrad byl rozbořen a některé kameny byli odvezeny na stavbu zámku v Javorníku. Tak se splnila částečně i Zikmundova klatba.    

Bílá paní

Ještě jedna báj se týká Hradiska. Kobylá spadala v určitém období do jeho panství tak je dobré zapsat i tuto pověst.

Paní na hradě byla velice zlá na své poddané. Procházela se po svém majetku se 4 velkými psy a bičem odměňovala za práci. Jednou zjistila, že chybí při robotě 1 žena. Ta však byla po porodu a nemohla přijít. Pro paní však neexistovali výmluvy. Poslala pro šestinedělku a ta s sebou přinesla i dítě. Položila ji na cestu. Dítě plakalo, ale matka k němu nemohla. Když skončil den a dostala se k němu zjistili že je už mrtvé. Bylo uštknuté hadem. Propadla v zoufalství, proklela paní a ta pak po smrti neměla klid a lidí ji vídali procházet se za jasných nocí po hradě i se psy.

Kamenný chlapec

Tento příběh se měl udát na kopci nad Liškovými, dříve Koblitzbergu (Koblitzův kopec).

V té době byl pánem v Kobylé Koblitz, podle pověsti pán dobrý a spravedlivý. Lidem zbytečně nekřivdil. V jeho vsi byl sirotek Ignác, který ztratil rodiče ve 4 letech a vychovávala jej babička. Ta byla na chlapce příliš mírná, stále jeho poklesky omlouvala, že je ještě mladý. Jenže i ona za nedlouho umřela a Ignác zůstal sám  ve 14 letech. Pán mu dal práci, stal se pasákem krav. Měl k ruce psa Philacxe dobrého hlídače. Když jednou pásl na Koblitzově kopci, přinesla mu služka ze statku jídlo. Nechtělo se mu ani pro jídlo vstát , ani služebné nepoděkoval. Jakmile dostal hlad šel se podívat co dostal dobrého, ale když zjistil že dostal chleba a hrnek tvarohu začal se zlobit- kde je máslo. Ke skromnosti tedy vychovávaný nebyl. Začal křičet dupat nohama a tu spatřil bič. Popadl jej několikrát s ním zatočil a uhodil do chleba. V tom pocítil , že mu nohy spaluje žár, stávají se necitlivé. Ještě několikrát švihl bičem a zkameněl docela. Večer se na statku sháněli po pasákovi a tu se objevil věrný pes i se stádem . Philacx kňučel a smutně se otáčel a lidé šli za ním. Na kopci viděli kámen v podobě člověka obtočený bičem. U něho ležel hrnek s tvarohem a chléb. Dnes tam stojí jako výstraha lidem kteří opovrhují chlebem a poctivou  prací.

Pověsti o Kobylé

čtvrtek, 24 duben 2014

Pověsti Kobylé (přepsáno z kroniky obce 1966-1970 1.díl)

Začátek Kobylé

Začátkem 13. století podléhala Kobylá vratislavskénu biskupu. Ten měl zájem, aby okolní kraj se změnil v úrodnou , dobře osídlenou krajinou.Vždyť kolem dokola byli jen pralesy. Pověřil tímto úkolem věrohodnou osobu, rychtáře ve Vidnavě, aby se postaral o osídlení. Rychtář byl Rüdiger Heldore, zakladatel Vidnavy.

Pověřenec vybral muže jménem Godefried Koblitz, aby těchto místech založil osadu. Lidí bylo málo a tak biskup přizval další na pomoc. Kobylitz sídlil v panském sídle, kolem něho se shromáždily chaloupky ostatních osadníků. Za tuto práci dostal Koblitz titul rytíře. I vesnice dostala jméno Koblitzdorf.. Rod Koblitzů přetrval 200 roků, ale poslední potomek neměl syna, toliko 3 dcery. Zde končí nejen rod Kobliztů, ale i jméno vesnice , která se dále jmenovala Jungfendorf (vesnice panen)

Panenský les

Dcery posledního Koblize se jmenovali Marie, Tereza a Růženka. Ani jedna se z nich nechtěla vdát a rodu hrozil zánik. Rytíř byl s toho velmi nešťastný. Jednoho dne se svěřil své nejmladší, nejkrásnější dceři se svými starostmi. Chtěl, aby aspoň ona se vdala a udržela rod. Měl pro ni už vybraného ženicha- takřka souseda z hradu Kaltenštejna. Byl jím rytíř Hagen von Reicheman. Dcera po téhle zprávě zůstala jako omráčená. Vždyť věděla, že její budoucí ženich je krutý, člověk bez srdce , nevalné pověsti. Otec však byl neoblomný a nedbal na její protesty. U večeře seděli zamlklé a pán se počal shánět po šachové hře, kterou služebník zapomněl v lese na odlehlém místě. Ráno tam totiž hrál šachy se svým budoucím zetěm  a tam též dojednaly sňatek. Rytíř se rozzlobil a přikázal služebníkovi, aby pro hru hned zašel , jinak jej nechá zbičovat. Poddaný se totiž bránil, že v těch místech přepadávají loupežníci a bál se o život. Růžena sama se nabídla, že šachy přinese a splní tak rozkaz otce. Raději se chtěla stát nevěstou smrti než nemilovaného ženicha. Rozhodně vykročila do tmavé noci. Přicházela k místu, kde měla být hra a tu uslyšela surové hlasy. Ukryla se do křoví a jak vyplul měsíc nad mraky, utrnula. Spatřila svého budoucího ženicha se sluhy. Vlekly s sebou mladou , bohatou dívku ozdobenou šperky. Hagen se snažil nešťastnici posmívat jak lehce lze s majetkách nevěst přijít k bohatství.Pravil:,,Dej mi své zlato a můžeš jít tam , kde skončilo tolik před tebou“. Dívka klekla na kolena a prosila Hagena o smilování. Musela však sundat šperky i vzácné šaty a krutí pacholci ji odvlekli do jeskyně k mučení. Růža se odhodlala vylézt, uchopila šachy a nedaleko pohozené zkrvavené šaty a chtěla utéci. Loupežníci však uslyšeli šramot a začali pátrat po jeho příčině. Dívce nezbylo nic jiného, než aby se odvážila skoku z vysoké skály. Jinak by jim padla  do spáru. Šťastně dopadla, neboť se jí nic nestalo a prchala z hrozného místa. Když přiběhla domů nic neřekla a čekala na ženicha. Hned druhý den se měli konat zásnuby. Kobylitz sám již něco o Hagenovi dříve zaslechl, ale nepřikládal tomu žádnou váhu.Věřil že se po boku Růženy uklidní. Přišel večer.

  Všichni shromáždění čekali jen na nevěstu. Ta se objevila oblečená do šatů mrtvé dívky. Hagen zůstal jako omráčený. Vyběhl ze dveří a nikdo již ho v sídle nespatřil. Tak se svatby sešlo a i poslední Koblitzova dcera zůstala sama. V krátké době ztratil Hagen život v bojích s biskupovými vojsky a teprve pak prozradila Růžena velké tajemství. Po smrti Koblize vedly statek dcery a poslední zemřela Růžena. Pak se majetek dostal do cizích rukou. Od 16. století se začala vesnice nazývat Jungferndorf. Lesu, kde došlo k těm přepadům se říkalo Panenský les (směrem k Tomíkovicím) a skále Panenský skok.

Pověsti zpracovány na základě vyprávění paní Grünerové a s přispění rodiny Bednářových.Děkuji za jejich ochotu     B. Richtrová

 

Významná místa

pondělí, 09 červenec 2012

Škola

Byla založena roku 1785 a do roku 1817 se vyučovalo v soukromém domě. V červnu roku 1829 odnesla školu povodeň, a tak se musela postavit nová. V roce 1828 navštěvovalo školu 177 dětí. V součastné době je škola opravená (okna, fasáda, zahrada) a navštěvuje ji cca 30 dětí.

 

Zámek

Je to jedna z nejstarších staveb v obci, byl postaven ruku 1570. Má obdélníkový půdorys je jednoposchoďový bez vnitřního dvoru, místo něho je v přízemí vstupní hala a v poschodí sál. Vnitřní a venkovní výzdoba byla jednoduchá. Nad původním renesančním vchodem se nachází čtyři vytesané ženské postavy, od kterých někteří odvodili název vesnice. Dnešní fasáda zámku pochází z doby empíru.

Zámecký park

Zámecký park v Kobylé byl založen ve 30. letech 19. století baronem Karlem Kletem ze Skalu. Před koncem 19. století a poté znovu počátkem 20. století byl krajinařsky upravován a rozšířen podle návrhu zámeckých zahradníků Kretschmy a Schuhmanna. Součástí byl i skleník.

Dnešní stav vypovídá o desítkách let zanedbávání a nedostatečné udržby. Ještě koncem 60. let rostla v parku většina vysazených stromů. Počet druhů byl snížen jen o množství bylin a keřů (KŘÍŽ 1971). Dnes četné velké i malé pařezy ukazují, kde stávali jehličnatí velikáni i listnaté solitery. Z dřevin ještě v roce 1985 (HIEKE1985) už v parku nenajdeme dub šarlatový, javor stříbrný, katalpu trubačovitou, dub celokrajný. I přesto zůstala v parku stále řada zajímavých dřevin zachována.

Spravcem objektu je Domov důchodců Kobylá, příspěvková organizace Olomouckého kraje. Vzhled parku svěčí o aktualní snaze vlastníka udržet jej a časem snad i rekonstruovat. V roce 2013 došlo k převedení některých pozemků na obec Kobylou, která započala revitalizaci celkého parku.

 

Kostel sv. Jáchyma

Prohlášeno za kulturní pomátku v roce1963.
 
Slohové, autorské a časové určení:
Klasicistní sakrální architektura postavená v letech 1787 – 1788.

Popis:
Neorientovaná, jednolodní podélná architektura s okosenými nárožími, odsazeným, pravoúhle zakončeným presbytářem a valbenou střechou krytou eternitem. Kvadratická, představená čtyřpatrová věž s volutovými křídly v hlavním průčelí je zakončena sraženým jehlancem. K evangelijní straně presbytáře přiléhá sakristie s pultovou střechou. Objekt postaven zřejmě převážně z kamenného zdiva, omítnut hladkou vápennou omítko starorůžové barvy tmavšího odstínu na plochách a světlejšího na členění. Fasáda zdobena lisenovými rámy a šambránami, okna v lodi a presbytáři mají segmentové záklenky. Na epištolní straně je boční vchod se segmentovým záklenkem, nad kterým je pamětní deska s nápisem. V podvěží valená klenba s lunetami. Zděná, dvěma sloupy nesená kruchta, je přístupná schodištěm zvenčí. Loď zaklenuta valenou klenbou s lunetami, dělenou třemi pasy, které spočívají na pilastrech. Triumfální oblouk půlkruhový. Presbytář i sakristie zaklenuty českými plackami. Nad sakristií panská tribuna s oknem do presbytáře. Nástropní malby: 1. sv. Cecilie, 2. sv. Rodina, 3. Nejsvětější Trojice. Na podlaze keramická dlažba.

Stavební historie:
Původně lokální kostel sv. Jáchyma postaven na náklady náboženského fondu v letech 1787 – 1788. Vděčnost císaři Josefu II. je vyjádřena na pamětní desce nad hlavním vchodem. Plány patrně dodal náboženský fond, který na stavbu uvolnil 6000 zlatých. Kostel vysvětil v říjnu 1788 knížecí biskupský komisař Ignaz Kunzler. Zajímavé je, že lokálie byla v Kobylé zřízena již v roce 1785, kdy se jejím prvním duchovním stal dvorní (zámecký) kaplan Josef Görlich. Dne 26. června 1885 byla povýšena na farnost a v roce 1888, u příležitosti oslav 100. výročí dokončení stavby, byl kostel opraven. V roce 1975 obnovena fasáda (starorůžový odstín stanoven na základě průzkumu původní barevnosti) a dosavadní břidlice vyměněna za eternit. V roce 1997 zahájena sanace vlhkých vnějších i vnitřních omítek, kterou způsobuje zvláště kamenné zdivo, sahající nejméně do úrovně oken. V roce 2009 opět zasažen povodní. V současné době je opraven.

 

Hřbitovní kaple svobodných pánů ze Skal

Historie kaple sahá do roku 1836 kdy ji nechal postavit Karel Kletus ze Skal, který nechal přestavit i zámek. Od té doby zůstala kaple v nězměněné podobě až do 2 sv. války. Cenou součástí kaple jsou i dřevěné a kovové truhly.

V roce 2013 mohla být koněčně dokončena obnova hřbitovní kaple v Kobylé, zahájená před 5 lety. Péči o kapli převzala od římskokatolické církve obec která sehnala dostatek finančních prostředků k dokončení započatého díla. Kaple byla několikrát poškozena povodní, kdy voda zalita kryptu až po strop. Kaple je již opravena  a zrestaurovana do původní podoby.

 

Osada Anín

K obci patří i osada Annín. V současné době zde najdete jen základy několika domů. Za zmínku stojí jedině menší kaplička, která je docela zachovalá a nedávno dostala novou střechu. Kolonie Annín byla založena v roce 1802 na místě dříve pojmenovaném Höslich. Potom ale dostal jméno po Anně Marii von Skal, která v té době vlastnila Kobylou. Dřívější jméno Höslich, Hesslich pochází z německého slova „Haselstrauch“. V roce 1836 zde bylo 20 roztroušených domů se 108 obyvateli. Po 2. sv. válce byl po odsunu německých obyvatel osud osady zpečetěn. Nikdy nedošlo k dosídlení, domy byli rozebrány na stavební material nebo zbourány. Dochoval se pouze kostelík sv. Josefa který je ve velmi špatném stavu. Poslední roky je snaha ho opravit.

Drobné památky v obci

Socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1727, autor neznámý.

Žulová socha sv. Jana Nepomuckého v tradičním pojetí a s atributy: křížem a palmovou ratolestí, osazena na postamentu, který se skládá z nízkého soklu, dvoustupňového dříku, opatřeného volutovými křídly a vázami a profilovanou římsou, na jejíž čelní straně umístěn erb Wertensteinů. Na přední straně dříku, v jeho horní části, špatně čitelný nápis s chronogramem.
Socha byla postavena tehdejším majitelem Kobylé. Patrně Karlem Heinrichem Winackem z Wertensteinu asi v roce 1727. Opravena byla v roce 1768 Annou Marií z Wimmersbergu, která se toho roku provdala za Johanna Ernesta ze Skal. V současné době socha poškozena povrchovým zvětráváním, sokl s pointem jsou pod úrovní terénu.

 

Venušiny misky

 

Od roku 1970 národní přírodní památka s rozlohou 3,9 ha.
Kopec Smolný (404 m.n.m.), na kterém se Venušiny misky nacházejí, představuje tzv. ostrovní horu, vzniklou v tropickém třetihorním podnebí. Jde o jedinečný geomorfologický výtvor s kulovitou odlučností žuly - ve skalních útvarech jsou vyvinuty pozoruhodné tvary jako skalní mísy, křesla a výklenky, jejichž vznik je podmíněn erozním účinkem dešťové vody a již zmiňovanou kulovitou odlučností žuly.

Historie

neděle, 29 duben 2012

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1291 z listiny popisující stav kolem roku 1266. Roku 1284 byla Kobylá součástí otmuchovského obvodu a označuje se jako Cobila, roku 1305 je zmiňována jako Kobula a tehdy zde bylo 24 lánů a zákupní fojtství. Až k roku 1378 je doložen německý název Juncfrowindorf, tedy Panenská ves. Jeho původ není jasný (ves nikdy nepatřila ženskému klášteru). Pověsti o založení vsi ženou nebo o pánu z Koblitz, který měl jen dcery, se opíraly i o zobrazení čtyř dívek nad vchodem do zdejšího renesančního zámku.

Ves patřila vratislavskému biskupství a byla spravována z hradu Kaltenštejna, po jeho zániku z Otmuchova a později z Vidnavy (s tou byla koncem 15. století i zastavována biskupovým věřitelům). V 15. století částečně zpustla a nový rozvoj začal spolu s provozem sklárny, doložené roku 1509. Její majitel Heinrich Niemitz získal od biskupa rovněž zdejší rytířské fojtství (nejpozději roku 1527). Niklas von Niemitz, biskupský hejtman na Jánském Vrchu, zde zakoupil jakýsi statek roku 1566 a 1573 k němu připojil i statek fojtský. Roku 1571 přestavěl bývalou tvrz na renesanční zámek. Jeho rodina Kobylou držela až do roku 1611, kdy ji Henrich Niemitz von Wilkau prodal významnému státníkovi ve službách vratislavského biskupa a později též císařů Rudolfa II. a Matyáše, a současně pozdně humanistickému učenci a básníkovi, Johannu Mathiasi Wackerovi von Wackenfels (1550-1619).

Po Wackerově smrti získala statek jeho dcera Maria Emilia, provdaná za Simona Hieronyma svobodného pána von Sprinzenstein (†1639). Za třicetileté války Kobylá opět částečně zpustla. Po Simonu Sprinzensteinovi dědil jeho syn Ferdinand Maxmilian (†1679), jehož dcera Kateřina kobylské fojtství ještě za života otce roku 1670 prodala Ferdinandu Andreasi Beerovi von Beerenberg (†1681). Po jeho dceři Johanně (†1692) dědil nejdříve její syn z prvního manželství Franz Erdmann von Zischwitz (Tschischwitz) und Kunitz, ale ještě téhož roku její druhý manžel Carl Heinrich von Winanko und Wertenstein, který od vratislavského biskupa odkoupil roku 1697 i jeho část Kobylé, a celou ves tak sjednotil.

Syn Karla Heinricha Johann Leopold von Winanko prodal panství roku 1740 Johannu Franzi svobodnému pánu von Mondbach, po jehož smrti (1760) jej jeho dědicové prodali roku 1762 Johannu Christofovi von Wimmersperg (Wimmmersberg). Jeho dcera Terezie pak roku 1800 Kobylou přenechala své sestře Marii Anně, provdané od roku 1768 za Johanna Ernsta von Skal und Gross-Ellguth (†1813), v jejichž rodině statek zůstal až do roku 1946. Konkrétně byli jeho majiteli Karel Kletus, od r. 1801 svobodný pán von Skal, který Kobylou odkoupil od své matky roku 1815 a zemřel roku 1837, po něm Ferdinand Carl Wilhelm (1837-1879), Carl (1880-1905), Ferdinand I. (1905-1935) a naposledy v letech 1935-1946 Ferdinand II.[2]

Kobylský statek byl základem hospodářského života vsi. V roce 1722 k němu patřily tři dvory s chovem ovcí a pivovar, pak přibyly tři palírny a dočasně též papírna. Obyvatelé se živili rovněž domáckou výrobou lněné příze. Jako v jiných obcích Jesenicka i zde byly ve druhé polovině 19. století založeny menší doly a kamenické dílny.

Roku 1785 bylo v Kobylé zřízeno římskokatolické lokální kaplanství a o dva roky později zde byl postaven kostel sv. Jáchyma. Kaplanství bylo roku 1885, při příležitosti stoletého jubilea, povýšeno na farnost. U kostela fungovala rovněž od roku 1785 škola. Od roku 1886/1906 až do roku 1950 v obci působily vidnavské boromejky, které zde zřídily charitativní domov. Mezi obyvateli měla největší podporu strana křesťansko-sociální.

Za války byl v obci u zámku menší zajatecký tábor. Internovaní ruští, francouzští a angličtí zajatci pracovali na velkostatku. Těsně před koncem války zajatci zabili stráže a z tábora uprchli (v čp. 131).

Po konci II. světové války a odsunu německého obyvatelstva zanikla i většina nezemědělských činností v obci. Velkostatek (a od roku 1960 i ostatní zemědělskou půdu) převzal Státní statek Žulová, roku 1980 pak Jednotné zemědělské družstvo Bernartice.

Počet obyvatel se v Kobylé v nové době v podstatě až do roku 1945 neměnil. V roce 1900 připadalo na 161 zdejších domů 937 obyvatel, z toho v Anníně to bylo 25 domů a 104 obyvatelé. Vzhledem k německému charakteru obce (v roce 1930 jenom čtyři Češi) došlo po druhé světové válce k radikální změně a také ke snížení počtu obyvatelstva, takže v roce 1950 tu bylo 525 usedlíků v 155 domech a v roce 1991 494 lidí v 93 domech.

Po válce vystoupilo ve vsi do popředí opět spíše zemědělství, protože kamenictví a menší průmyslové podniky ztratily na významu. Konfiskovaný velkostatek byl nejdříve převzat horským pastvinářským družstvem, které mělo v Kobylé sídlo i pro okolní obce, ale po roce 1948 se dostal ke Státnímu statku v Žulové (v letech 1951 až 1960 v Javorníku). Tento statek převzal po roce 1960 do své správy i hospodářství ostatních zemědělců, ale nakonec byla v roce 1980 předána veškerá zemědělská půda v Kobylé zemědělskému družstvu v Bernarticích.

V roce 1990, již v rámci Žulové, byla v Kobylé pošta, železniční zastávka, základní škola s nižšími třídami, dva obchody, jedno pohostinství a kino (v rekonstrukci). Zámeček v Kobylé byl využíván po roce 1945 různým způsobem, v posledních letech jako domov důchodců. Je to nepříliš velká a poměrně jednoduchá obdélníková stavba se sedlovou střechou. Byla sice postavena v renesančním stylu kolem roku 1570, ale z původní podoby zůstal jenom vstupní portál, kdežto celý objekt byl barokně přestavěn a nakonec dostal počátkem 19. století novou empírovou fasádu; náleží k němu i areál parku. Kostel sv. Jáchyma je klasicistní církevní stavba z konce 18. století. Památkově chráněna je hřbitovní kaple a při cestách do Tomíkovic a Žulové dvě boží muka z počátku 19. století. Do katastru patří část lesního komplexu Bažantnice s vrchem Smolný (404 m), na němž najdeme skalní město a pozoruhodné prohlubně v žulových skalách a balvanech, tzv. Venušiny misky; směrem ke Kobylé je typická ledovcem modelovaná tzv. oblíková krajina.

Kontaktujte nás

starostka - Miroslava Rybáriková
584 437 604
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.oukobyla.cz
sledujte nás
70599971
DS5qhbvrr