pondělí, 09 červenec 2012 11:48

Významná místa

Škola

Byla založena roku 1785 a do roku 1817 se vyučovalo v soukromém domě. V červnu roku 1829 odnesla školu povodeň, a tak se musela postavit nová. V roce 1828 navštěvovalo školu 177 dětí. V součastné době je škola opravená (okna, fasáda, zahrada) a navštěvuje ji cca 30 dětí.

 

Zámek

Je to jedna z nejstarších staveb v obci, byl postaven ruku 1570. Má obdélníkový půdorys je jednoposchoďový bez vnitřního dvoru, místo něho je v přízemí vstupní hala a v poschodí sál. Vnitřní a venkovní výzdoba byla jednoduchá. Nad původním renesančním vchodem se nachází čtyři vytesané ženské postavy, od kterých někteří odvodili název vesnice. Dnešní fasáda zámku pochází z doby empíru.

Zámecký park

Zámecký park v Kobylé byl založen ve 30. letech 19. století baronem Karlem Kletem ze Skalu. Před koncem 19. století a poté znovu počátkem 20. století byl krajinařsky upravován a rozšířen podle návrhu zámeckých zahradníků Kretschmy a Schuhmanna. Součástí byl i skleník.

Dnešní stav vypovídá o desítkách let zanedbávání a nedostatečné udržby. Ještě koncem 60. let rostla v parku většina vysazených stromů. Počet druhů byl snížen jen o množství bylin a keřů (KŘÍŽ 1971). Dnes četné velké i malé pařezy ukazují, kde stávali jehličnatí velikáni i listnaté solitery. Z dřevin ještě v roce 1985 (HIEKE1985) už v parku nenajdeme dub šarlatový, javor stříbrný, katalpu trubačovitou, dub celokrajný. I přesto zůstala v parku stále řada zajímavých dřevin zachována.

Spravcem objektu je Domov důchodců Kobylá, příspěvková organizace Olomouckého kraje. Vzhled parku svěčí o aktualní snaze vlastníka udržet jej a časem snad i rekonstruovat. V roce 2013 došlo k převedení některých pozemků na obec Kobylou, která započala revitalizaci celkého parku.

 

Kostel sv. Jáchyma

Prohlášeno za kulturní pomátku v roce1963.
 
Slohové, autorské a časové určení:
Klasicistní sakrální architektura postavená v letech 1787 – 1788.

Popis:
Neorientovaná, jednolodní podélná architektura s okosenými nárožími, odsazeným, pravoúhle zakončeným presbytářem a valbenou střechou krytou eternitem. Kvadratická, představená čtyřpatrová věž s volutovými křídly v hlavním průčelí je zakončena sraženým jehlancem. K evangelijní straně presbytáře přiléhá sakristie s pultovou střechou. Objekt postaven zřejmě převážně z kamenného zdiva, omítnut hladkou vápennou omítko starorůžové barvy tmavšího odstínu na plochách a světlejšího na členění. Fasáda zdobena lisenovými rámy a šambránami, okna v lodi a presbytáři mají segmentové záklenky. Na epištolní straně je boční vchod se segmentovým záklenkem, nad kterým je pamětní deska s nápisem. V podvěží valená klenba s lunetami. Zděná, dvěma sloupy nesená kruchta, je přístupná schodištěm zvenčí. Loď zaklenuta valenou klenbou s lunetami, dělenou třemi pasy, které spočívají na pilastrech. Triumfální oblouk půlkruhový. Presbytář i sakristie zaklenuty českými plackami. Nad sakristií panská tribuna s oknem do presbytáře. Nástropní malby: 1. sv. Cecilie, 2. sv. Rodina, 3. Nejsvětější Trojice. Na podlaze keramická dlažba.

Stavební historie:
Původně lokální kostel sv. Jáchyma postaven na náklady náboženského fondu v letech 1787 – 1788. Vděčnost císaři Josefu II. je vyjádřena na pamětní desce nad hlavním vchodem. Plány patrně dodal náboženský fond, který na stavbu uvolnil 6000 zlatých. Kostel vysvětil v říjnu 1788 knížecí biskupský komisař Ignaz Kunzler. Zajímavé je, že lokálie byla v Kobylé zřízena již v roce 1785, kdy se jejím prvním duchovním stal dvorní (zámecký) kaplan Josef Görlich. Dne 26. června 1885 byla povýšena na farnost a v roce 1888, u příležitosti oslav 100. výročí dokončení stavby, byl kostel opraven. V roce 1975 obnovena fasáda (starorůžový odstín stanoven na základě průzkumu původní barevnosti) a dosavadní břidlice vyměněna za eternit. V roce 1997 zahájena sanace vlhkých vnějších i vnitřních omítek, kterou způsobuje zvláště kamenné zdivo, sahající nejméně do úrovně oken. V roce 2009 opět zasažen povodní. V současné době je opraven.

 

Hřbitovní kaple svobodných pánů ze Skal

Historie kaple sahá do roku 1836 kdy ji nechal postavit Karel Kletus ze Skal, který nechal přestavit i zámek. Od té doby zůstala kaple v nězměněné podobě až do 2 sv. války. Cenou součástí kaple jsou i dřevěné a kovové truhly.

V roce 2013 mohla být koněčně dokončena obnova hřbitovní kaple v Kobylé, zahájená před 5 lety. Péči o kapli převzala od římskokatolické církve obec která sehnala dostatek finančních prostředků k dokončení započatého díla. Kaple byla několikrát poškozena povodní, kdy voda zalita kryptu až po strop. Kaple je již opravena  a zrestaurovana do původní podoby.

 

Osada Anín

K obci patří i osada Annín. V současné době zde najdete jen základy několika domů. Za zmínku stojí jedině menší kaplička, která je docela zachovalá a nedávno dostala novou střechu. Kolonie Annín byla založena v roce 1802 na místě dříve pojmenovaném Höslich. Potom ale dostal jméno po Anně Marii von Skal, která v té době vlastnila Kobylou. Dřívější jméno Höslich, Hesslich pochází z německého slova „Haselstrauch“. V roce 1836 zde bylo 20 roztroušených domů se 108 obyvateli. Po 2. sv. válce byl po odsunu německých obyvatel osud osady zpečetěn. Nikdy nedošlo k dosídlení, domy byli rozebrány na stavební material nebo zbourány. Dochoval se pouze kostelík sv. Josefa který je ve velmi špatném stavu. Poslední roky je snaha ho opravit.

Drobné památky v obci

Socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1727, autor neznámý.

Žulová socha sv. Jana Nepomuckého v tradičním pojetí a s atributy: křížem a palmovou ratolestí, osazena na postamentu, který se skládá z nízkého soklu, dvoustupňového dříku, opatřeného volutovými křídly a vázami a profilovanou římsou, na jejíž čelní straně umístěn erb Wertensteinů. Na přední straně dříku, v jeho horní části, špatně čitelný nápis s chronogramem.
Socha byla postavena tehdejším majitelem Kobylé. Patrně Karlem Heinrichem Winackem z Wertensteinu asi v roce 1727. Opravena byla v roce 1768 Annou Marií z Wimmersbergu, která se toho roku provdala za Johanna Ernesta ze Skal. V současné době socha poškozena povrchovým zvětráváním, sokl s pointem jsou pod úrovní terénu.

 

Venušiny misky

 

Od roku 1970 národní přírodní památka s rozlohou 3,9 ha.
Kopec Smolný (404 m.n.m.), na kterém se Venušiny misky nacházejí, představuje tzv. ostrovní horu, vzniklou v tropickém třetihorním podnebí. Jde o jedinečný geomorfologický výtvor s kulovitou odlučností žuly - ve skalních útvarech jsou vyvinuty pozoruhodné tvary jako skalní mísy, křesla a výklenky, jejichž vznik je podmíněn erozním účinkem dešťové vody a již zmiňovanou kulovitou odlučností žuly.

Zobrazeno 5232 krát Naposledy změněno pátek, 15 září 2017 14:33

Kontaktujte nás

starostka - Miroslava Rybáriková
584 437 604
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.oukobyla.cz
sledujte nás
70599971
DS5qhbvrr