Přihlaste se na svůj účet

Uživatelské jméno *
Heslo *
Zapamatuj si mě.

Kobylá nad Vidnavkou

oficiální web obce

podatelna

podatelna

Vodovod

Napsal(a) Zveřejněno v Dokumenty ke stažení
 • Smlouva o dodávce pitné vody

Výsadba stromků Heřmanice

Zveřejněno v Akce 2017

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili. :)

1. Název Obec Kobylá nad Vidnavkou 
 
2. Důvod a způsob založení Obec Kobylá nad Vidnavkou (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1999 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vstazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státání správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec Kobylá nad Vidnavkou je dle § 5 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, samostatně spravováno zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.Starosta obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.

Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce.

 

3. Organizační struktura

 
Obec Kobylá nad Vidnavkou      
  Vedení obce:    
     starostka Zuzana Jochmannová
   místostarostka Zdeňka Herzigová
  Obecní úřad
 
4. Kontaktní spojení  Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou
4.1 Kontaktní poštovní adresa  Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou
4.3 Úřední hodiny  odkaz
4.4 Telefonní čísla  584 437 604, odkaz
4.5 Čísla faxu  -
4.6 Adresa internetové stránky  www.oukobyla.cz
4.7 Adresa e-podatelny  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Další elektronické adresy  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
5. Případné platby lze poukázat  1907243339/0800
   
6. IČ  70599971
   
7. DIČ  -
   
8. Dokumenty  
8.1 Seznam hlavních dokumentů  Úřední deska
8.2 Rozpočet  odkaz
   
9. Žádosti o informace Žádosti o informace, stížnosti lze podávat:
 • ústně – v kanceláři úřadu (Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.)
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
 • Obencní úřad Kobylá nad Vidnavkou
  Kobylá nad Vidnavkou 53
  790 65 Kobylá nad Vidnavkou
 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • elektronickým podáním: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefonicky: 584 437 604

Ústně a telefonicky lze žádosti o informace nebo stížnosti podávat pouze v úředních hodinách.

   
10. Příjem žádostí a další podání  
   
11. Opravné prostředky  
   
12. Formuláře  Žádost vstupní byt, žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce, smlouva o dodávce pitné vody
   
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

odkaz na stránky Ministerstva vnitra

odkaz na obecní stránky s poradenstvím

   
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • platné obecně závazné vyhlášky
 • usnesení ze zasedání zastupitelstva obce odkaz
14.2 Vydané právní předpisy
 • statutární předpisy (statuty)
 • vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny)
 • veřejné vyhlášky (obecně závazné vyhlášky)
 • jiná opatření
   
15. Úhrady za poskytování informací  odkaz 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
   
16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv  
16.2 Výhradní licence  V současné době nejsou pro Obec Kobylá nad Vidnavkou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  odkaz

Kalendář akcí

« Červen 2022 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

hř

hř

hř

O obci

Katastr se rozkládá v severní části Žulovské pahorkatiny, která dále k severu přechází do Vidnavské nížiny. První zmínka o obci je z roku 1291. Vesnice leží v údolí říčky Vidnávky kolem silnice a železniční trati z Žulové do Javorníka.

Kontakt

starostka Zuzana Jochmannová
telefon 584 437 604
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www www.kobylanadvidnavkou.cz
70599971