• 1
 • 2

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 5497
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 54

Kobylský občasník prosinec 2023

pondělí, 04 prosinec 2023

Kobylský občasník č. 2/2022

středa, 21 září 2022

Kobylský občasník č. 1/2022

středa, 21 září 2022

2021/3

pátek, 15 říjen 2021

Co vše se nachází v Kobylském občasníku

 • VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ: Fit stezka, jednání zastupitelstva obce, prodej pozemků Annín
 • ocenění Olomouckého kraje, přehled možností čerpat dotace, 
 • INFORMUJEME:  Pouť sv. Jáchyma,setkání občanů, kulturní akce, Diskgolf
 • volby, historie vzniku obce, odpadové hospodářstí, 
 • pozvánka na plánované akce

2021/2

pondělí, 28 červen 2021

Co vše se nachází v Kobylském občasníku

 • VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ: Fit stezka, finance obce 2020, dodatky ke smlouvám
 • Oceňování pozemků, navyšování ceny díla, zadlužování obce, žaloba na ochranu osobnosti
 • INFORMUJEME:  Diskgolf, změna místa skládky bioodpadu, podpora neziskových organizací
 • Dotace 2021, pečeť a znak obce Kobylá nad Vidnavkou

2021/1

čtvrtek, 11 březen 2021

Co vše se nachází v Kobylském občasníku

 • VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ: Co mi vadí na způsobu fungování obce II. část, Dodatky ke smlouvám,
 • Srovnání ročních nákladů, kanalizace a čističky, dohody o provedení práce, právnické služby
 • INFORMUJEME: Fit stezka, zadluženost obce, vodné, odpadové hospodářství, číslování domů
 • STALO SE: Tříkrálová sbírka, pohled do minulosti

Leden - prosinec 2020

středa, 13 leden 2021
. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.
 • STALO SE: Masopus, otevření ZŠ a MŠ, spol. místnosti, kulturního domu, Výstava chovatelů, akce Šírava
 • DĚNÍ V OBCI: Ze života školy, Diskgolf,knihovna, činnosti spolků
 • VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELŮ: Co mi vadí na způsobu fungování obce, Reakce na slovo starostky
 • DOTACE: Uskutečněné a plánované 2021
 • INFORMACE: Hřbitovní řád, Domov je základ,Vodné, Člověk v tísni, Odpadové hospodářství

ČERVENEC - PROSINEC 2019

pátek, 21 únor 2020
. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.
 • STALO SE: Skorošické hry, Výstava chovatelů, Lampionový průvod,Mikuláš, Poslední Leč, Vánoční koncert
 • NÁZOR OBČANA: Dopis občana , Odpověď na dopis občana
 • OBČANÉ VYJADŘUJÍ SVŮJ NÁZOR: Sdělení informací, Čištění odpadních vod v obci, Z opozičních řad
 • CO NÁS ČEKÁ: Masopust, Otevření 3. NP ZŠ v Kobylé nad Vidnavkou
 • OSTATNÍ: Odpadní vody, Masáže

Duben - červen 2019

středa, 28 srpen 2019

 

. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.
 • STALO SE: Rej čarodějnic, SDH Kobylá - okrsková soutěž, Den matek, Volby, Dětský den, Pasování čtenářů, Soutěž pro zvídavé dětičky
 • NAŠE ŠKOLA: Hurá na školu!, Ze života školy, Rekonstrukce školy
 • PRO VAŠI INFORMOVANOST: Získání dotačních prostředků, Odpady v obci, Přestupky, Vandalismus v obci
 • OBČANÉ VYJADŘUJÍ SVŮJ NÁZOR: Dotační smlouva
 • CO NÁS ČEKÁ: Skorošické hry, Pouť ke sv. Jáchymovi, Výstava chovatelů, Den důchodců
 • OSTATNÍ: Odpadní vody, Masáže

∟ZVEME VÁS NA SPOLEČNOU DISKUSI.┐

Leden - březen 2019

neděle, 31 březen 2019

 

. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 

 • STALO SE: Masopust, Noc s Andersenem
 • INFORMUJEME: Cena vody, Varování pro občany, Výstavba čističky nebo podpora výstavby domovních čistíren, Masáže
 • NAŠE ŠKOLA: Ze života školy, Ze života rodičů, Výstavba a rekonstrukce prostor
 • PRO VAŠI INFORMOVANOST: Služba odlehčovací péče, Valné hromady, Chytré odpady u nás v obci
 • OPRAVA Z MINULÉHO VYDÁNÍ: Cesta kolem elektrárny
 • OBČANÉ VYJADŘUJÍ SVŮJ NÁZOR: Kanalizace nebo domácí čističky
 • CO NÁS ČEKÁ: Pálení čarodějnic, Hasiči, Den matek, Den dětí, Volby do evropského parlament

∟ZVEME VÁS NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA.┐

Červenec - prosinec 2018

pondělí, 31 prosinec 2018

 

. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.
 • STALO SE: Pouť ke sv. Jáchymovi v Kobylé, Skorošické hry, Výstava chovatelů, Hasičský memoriál, Den seniorů, Seniorská olympiáda, Sadba lípy 100 let republiky, Lampionový průvod, Poslední leč, Mikulášská nadílka, Vánoční koncert
 • INFORMUJEME: Projekt DOMOV JE ZÁKLAD, Komunální volby v obci, Platby obci, Hřbitov krádeže, SMS InfoKanálu, Návštěva Tří králů, Výstavba větrné elektrárny, Aplikace ECONIT
 • OBČANÉ VYJADŘUJÍ SVŮJ NÁZOR: Co vlastně chceme pro obec dělat, Budoucnost naší obce, Občané podílející se na řízení obce, Kde jsi demokracie?, Komunální volby
 • OBECNÍ FINANCE A MAJETEK (dotace, které jsme získali): Výsadba stromků, Ministerstvo zemědělství, Oprava cesty oproti OÚ, Operační program zaměstnanost, Podpora ze strany Olomouckého kraje
 • OBECNÍ FINANCE A MAJETEK (dotace, o které budeme žádat): Výstavba hřiště, Oprava KD, Oprava hasičárny, Oprava mostů a lávek, Dendrologický průzkum park, Dofinancování z obecního rozpočtu, Přestavba půdních prostor školy (částečná rekonstrukce spodních podlaží), Terénní pracovník, Veřejná služba
 • PRO VAŠI INFORMOVANOST: Platby obci, Navýšení ceny vody, Zadluženost obce
  • CO NÁS ČEKÁ: Noc s Andersenem, Pasování čtenářů, Den matek, Den dětí, Čarodějnice a stavění máje
  • ZVEME VÁS NA: Masopustní rej, Jednání zastupitelstva

 ∟ZVEME VÁS NA MASOPUSTNÍ REJ A JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA.┐

Číst dál...

Leden - červen 2018

čtvrtek, 30 srpen 2018. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 

 • STALO SE: Masopust, Noc s Andersenem, Den matek, Noc kostelů, Školení kompostéry, Pasování do Řádu čtenářského, Dětský den, Blahopřání našemu mladému občanovi
 • HŘBITOVNÍ ZEĎ: Oprava hřbitovní zdi, z historie, Problém s hřbitovní zdí, Pravda o hřbitovní zdi, pohled Petra Rybárika, Vyjádření Bronislava Grigoriadise, Hřbitovní zeď a kontrola z Olomouckého kraje, Hřbitovní zeď a trestní oznámení o zneužití dotačních prostředků
 • INFORMUJEME: Připomenutí termínu platby komunálního odpadu, Informace školy o provozu, Zněna ve svozu odpadu, SUEZ Využití zdrojů a.s., Budoucnost obce? INOVUJEME NAŠE ODPADY Místo proplácení chceme šetřit., Výstavba elektrárny v Kobylé
 • OBECNÍ FINANCE A MAJETEK: Příspěvky a dary, Oprava obecního majetku, Zvelebení pro letošní rok, Dotace na letošní rok a následující roky
 • CO NÁS ČEKÁ: Pout ke Sv. Jáchymovi, Skorošické dny, Výstava chovatelů, Fotbal ženy versus muži, Memoriál, Den důchodců, Volby

Rok 2017

neděle, 31 prosinec 2017

 

. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 • STALO SE: Noc s Andersenem, Den matek, Den dětí, Skorošické slavnosti, Fotbal muži vs. ženy, Seniorská olympiáda, Lampionový průvod, Mikuláš, Poslední leč, Vánoční koncert
 • INFORMUJEME:  Výsadba stromků, Podzimní volby, Veřejná služba, Nová forma, která bude zajišťovat svoz odpadu…?, „Domov je základ“ tisková zpráva, Hospodaření na lesním majetku obce Kobylá nad Vidnavkou v roce 2017, Revitalizace zeleně v obci, Náhon v zámeckém parku, Výjezdová jednotka, Terénní práce, Obec poplatky, Nové dopravní značení v obci, Ze života naší malé školy, Činnost MS-Kobylá, z.s. za rok 2017, Pouť ke sv. Jáchymovi s Pannou Marií Fatimskou v Kobylé, Tříkrálová sbírka
 • DOTACE 2017: Dostavba vodovodu, Operační program zaměstnanost – zaměstnávání VPP pracovníků na obci, Dotace na lesní hospodářství z Mze a Olomouckého kraje, Doplnění základního vybavení JPO-V, Rekonstrukce Kulturního domu a výstavba ČOV, Zadlužení obce Kobylá nad Vidnavkou, Revitalizace zeleně Kobylá nad Vidnavkou – Velká Kraš, Annín 2017
 • DOTACE 2018

Rok 2016

pátek, 03 březen 2017

 

. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 • STALO SE: Noc s Andersenem, Den Matek, Den dětí. Elektrovandr s upírem, Noc kostelů, Ukončení školního roku, 750 let, Skorošické slavnosti, Odpočívadlo nad Kobylou, Sportovní hry důchodců, Volby do zastupitelstev krajů, Aktivity Domova pro seniory Javroník, p.o.
 • INFORMUJEME: Nové veřejné osvětlení, Podpora Výjezdové jednotky obce, Výstavba vstupních bytů, Revitalizace zeleně Kobylá - Černá Voda, Annín 2016, Opravená kaplička, Dostavba vodovodu Kobylá nad Vidnavkou - Hukovice
 • ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROK 2017: Kulturní dům, Terénní práce, Multifunkční hřiště

  ∟ZVEME VÁS NA ZÁJEZD SENIORŮ Z JESENICKA DO PRAHY┐

Březen 2016

čtvrtek, 24 březen 2016

. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 • STALO SE: Skorošický den, Sportovní den seniorů, Revitalizace zeleně v krajině Kobylá, Fotbal Muži vs. Ženy, Den důchodců, Mikuláš, Poslední leč, Otevření hřbitovní zdi, Oprava hřbitovní zdi, Obnova křížové cesty a kpliček, Ohlášení o vzniklém problému na hřbitovní zdi, Vánoční koncert, Silvestrovský fotbal, Sbírka tříkrálová, Masopust, Vítání občánků
 • INFORMUJEME: Ohlédnutí za uplynulým rokem 2015, Podání žádostí na rok 2016, Výstavba vodovodu, Navýšení vodného Navýšení poplatku za komunální odpad, Rozhlas v naší obci, Veřejné osvětlení, Veřejné osvětlení a duch minulosti, Výstavba šesti vstupních bytů v obci Kobylá nad Vidnavkou jde do finále, Prostupnost cest, Protipovodňová opatření - oprava koryta toku Vidnávky, Výjezdová jednotka, Masáše na obci, Montessori - co si pod tím představit?
 • ZVEME VÁS NA: Den Matek, Den dětí, Výročí obce 750 let
 • TĚŠÍME SE: Noc s Andersenem, 70 let výročí včelařů, Skorošické hry

  ∟PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM KOMISÍ A VÝBORŮ.┐

Červenec 2015

pondělí, 20 červenec 2015
. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 • STALO SE: Výsadba květin dětmi ze školy a školky, Lampiónový průvod, Mikuláš, Vámoční koncert, Masopust, Vítání občánků, Noc s Andersenem, Výsadba zeleně v obci - druhá fáze, Vytopená knihovna, Konec školního roku, přivítání nových prvňáků, Den Matek, Den dětí
 • INFORMUJEME: Popelnice na bioodpad, Oprvada střechy, Výstavba bytů, Oprava hřbitovní zdi, Oprava křížové cesty na hřbitovní zdi, Oprava veřejného osvětlení, Oprava vodárny, Sezonní zaměstnanci, Očekávané dotace, Opravy na obci
 • TĚŠÍME SE: Chovatelé, Poutní mše svatá, Skorošický den, Fotbalový zápas Muži vs. Ženy, Den důchodců

Říjen 2014

pondělí, 13 říjen 2014
. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.
 • STALO SE: Pouť ke sv. Jáchymovi, Memoriál hasiči, Chovatelé výstava, Skorošické hry, Otevření altánu "Pohoda", Den důchodců, Den otevřených dveří v DD Kobylá nad Vidnavkou, Oprava kanálu před Gürtlerovými
 • INFORMUJEME: Opravy ve škole, Opravená kaplička, Zaměstnání VPP pracovníků, Střecha na Obecním úřadě, Dar od Olomouckého kraje
 • ZVEME VÁS NA: Jóga, Tancování, Volby do Zastupitelstva obce, Občanská škola, Šikovné ručky, Lampiónový průvod, Dušičky, Úklid na zahradách

JARO 2014

pondělí, 24 únor 2014. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 • STALO SE: Posezení na Šíravě, Výstava drobného zvířectva, Skorošické hry, Domov důchodců – sportovní hry, Setkání s důchodci, Lampiónový průvod, Otevření kaple, Mikuláš, Vánoční koncert, Volby
 • INFORMUJEME: Vodovod, Povodňové opatření, Zámecký park, Školní zahrada, Pasportizace cest, Úprava zeleně v obci, Drobné památky v obci, Dotace na zaměstnance, Zimní údržba nádraží, Požár v obci, Havárie při nepříznivém počasí, Opravy na kulturním domě, Články o Kobylé v médiích, Dotace pro hasiče, Finanční dary poskytnuté obcí, Dotace 2013, Dotace 2014
 • ZE ŽIVOTA ŠKOLY
 • NAŠI OBČANÉ

  ∟ZVEME VÁS NA STRUČNÝ PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ.┐
Číst dál...

ČERVENEC 2012

neděle, 22 červenec 2012

. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 • STALO SE: Multifunkční centrum, Nová atrakce na Šibeničáku
 • CHYSTÁ SE: 130. výročí SDH Kobylá nad Vidnavkou
 • INFORMUJEME: Pomoc při sekání, revize komínů, sběr elektrozařízení, správce hřbitova
 • ZAJÍMAVOSTI Z OKOLÍ: Sedm divů Olomouckého kraje
 • NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Základní registry
 • HASIČI INFORMUJÍ: Nebezpečí otevřeného ohně
 • RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE: Červenec na zahradě - okrasná zahrada, 
 • NAŠE OBEC: informace
 • KARIÉRA: Volná pracovní místa na ÚP v Jeseníku
 • NAŠI OBČANÉ: Jubilanti, zemřelí

ŘÍJEN/LISTOPAD 2012

čtvrtek, 22 listopad 2012. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 • STALO SE: přátelé obce Kobylá na Šíravě, družba v Polsku, výlov rybníka na anníně, soutěžní klání důchodců, setkání důchodců
 • CHYSTÁ SE: mikuláš, vánoční koncert, foto soutěž, výkup papíru
 • INFORMUJEME: komunální odpad, opravy na kulturním domě, hasičská zrojnice, hřbitovní kaple, revize pozemků, nákup traktoru, aktualizace pasportů komunikací v obci, neplatiči poplatků za komunální odpady, nové multifunkční centrum sociálních služeb, navýšení poplatku za komunální odpady na rok 2013, údržba obecních pozemků
 • ZAJÍMAVOSTI OBCE: Kopec Šibeničník
 • Z HISTORIE OBCE: v roce 1947 kobylští občané uctili památku T. G. Masaryka
 • NAŠI OBČANÉ

ZÁŘÍ 2012

čtvrtek, 13 září 2012. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 • STALO SE: opravy na kulturním domě, opravy na škole, chovatelská výstava, pirátská stezka, den otevřených dveří v domově důchodců
 • INFORMUJEME: oprava božích muk, úklid obce, pracovníci obce na dotace, cvičení v Kobylé, kobylský občasník na internetu
 • CHYSTÁ SE: den důchodců, výlov, volby, územní plán
 • RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
 • HISTORIE OBCE: osada Annín
 • KARIÉRA
 • NAŠI OBČANÉ

SRPEN 2012

sobota, 18 srpen 2012. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 • STALO SE: Oslava 130. let založení SDH, Požár automobilu
 • INFORMUJEME: POZOR NA ŠIRAVĚ, POZOR TAKÉ U NÁDRAŽÍ, AKCE SDRUŽENÍ DARMODĚJ, SKOROŠICKÉ HRY, NAVŠTIVTE NOVÉ STRÁNKY OBCE, MASÁŽE PRO VÁS, REVIZE KOMÍNŮ
 • CHYSTÁ SE: ROZLOUČENÍ S LÉTEM
 • RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE: SRPEN NA ZAHRADĚ
 • HISTORIE OBCE
 • KARIÉRA
 • NAŠI OBČANÉ

ČERVEN 2012

pondělí, 18 červen 2012

 

. Co vše se nachází v Kobylském občasníku.

 

 • STALO SE: Dětský den
 • CHYSTÁ SE: Pozvánka na muzikál, 1. Dance fitnessparty, 130. výročí SDH Kobylá nad Vidnavkou
 • INFORMUJEME: Vzkaz od Mudr. Smrčkové, uzavírka lékárny ve Vidnavě, zumba v Kobylé
 • CO SE DĚJE V OKOLÍ?: Zemřel maskot Henry, opilec usnul v kolejišti, o přípravnou třídu neměli rodiče zájem, lesní hřbitov se dočkal obnovy
 • ZAJÍMAVOSTI Z ČR: Míst pro brigádníky je méně než loni, poslanci podpořili užívání konopí, slunečné dny příjdou koncem června
 • RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE: Červen na zahradě, zeleninová zahrada
 • KARIÉRA: Volná pracovní místa na ÚP v Jeseníku
 • NAŠI OBČANÉ: Oslavenci, plnoletí

Kontaktujte nás

starostka - Miroslava Rybáriková
584 437 604
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.oukobyla.cz
sledujte nás
70599971
DS5qhbvrr